Symboly

Popis znaku:

 Na zeleném štítě jsou dva pštrosi, stojící proti sobě a držící zobáky a jednou nohou pancíř. Na jejich hlavách stojí rozkročen oděnec s obnaženým mečem.

Dříve znak vypadal trochu jinak. Především měl červenou barvu.

Ke změně došlo až v roce 1974 grafikem K. Kolaříkem. Změna barvy byla odůvodněna tím, že v historii byl znak pečetěn zeleným voskem. Další odlišností byl pancíř - nyní je zobrazován jako kyrys. Dle terminologie 15. století šlo spíše o drátěnou košili.

Vznik znaku:

Tento znak získali Mnichovice od krále Vladislava II. v roce 1485, kdy byly znovu povýšeny na městečko. Původ pštrosů na znaku lze nejspíše vysvětlit tím, že darování se dělo za účasti rychtáře Pštrosa

Podle nepodložených zpráv mělo městečko znak již předtím. Dostaly ho od pána Kostky z Postupic. Tato domněnka se opírá o údajné zápisy kněze Slaviboje z pol. 17. století. Ten ve svých zápiscích píše, že v kostele byl erb "paní Elišky z Kaffunku" a vedle nápis "Městečko Mnichovice". Znak měl podobu polceného štítu zeleného a červeného a v něm znamení hrábí, což bylo rodovým znakem pánu z Postupic (Eliška z Kaffunku byla vdovou po Zdeňku Kostkovi z Postupic). Je ovšem málo pravděpodobné, že by znak městečka byl zcela totožný s rodovým erbem a tak nejspíše šlo pouze o erb Elišky z Kaffunku.

Historie znaku:

Privilegium Vladislava II. (kde bylo ustanoveno i používání znaku) bylo zničeno v roce 1531 požárem. Privilegium obnovil císař Ferdinand II. 3. května 1631. 21. listopadu 1789 byl znak potvrzen Josefem II.

Pečetidla:

Nejstarší dochované stříbrné pečetidlo je kulaté a po obvodu je text: "TA-TO-JEST-PECZET-WECZI-MIESTECZKA-MNICHOVICZ." Rok vzniku není znám. Později byla na druhou stranu vyryta nová pečeť tentokrát s latinským nápisem: "SIGILLUM COMUNE OPPIDULI MNICHOVIENSIS". Na držadle je vyryto jméno tvůrce a datum vzniku (R. H. JAN. WOSAHLLO 1562).
Dochovala se též menší pečeť, která má stejný latinský text a byla vyrobena v roce 1643 W. T. M. Primasem. Dalším dochovaným pečetidlem je rychtářská pečeť. Na pečeti je zobrazen stojící panoš s mečem a váhami a nápis "P. RICHTAR.MIESTIS-S MNICHOWIC-1715". Poslední kovové pečetidlo pochází z roku 1864. Je na něm znak a nápis "PEČEŤ OBECNÍ MĚSTEČKA MNICHOVIC". Toto pečetidlo bylo používáno až do roku 1915, kdy bylo pořízeno razítko.

Znak na razidlech byl velmi často komolen, a tak se z pštrosů postupem času stali ptáci podobné husám. A tak v minulém století došlo dvakrát ke zpřesnění znaku. Poprvé v roce 1931 a podruhé v roce 1974, kdy grafik K. Kolařík vypracoval podle textu privilegia nový návrh. Došlo i k několika změnám. Především bylo změněno pozadí znaku z červeného na zelený, pštrosi drží v zobácích místo drátěné košile kyrys a oděnec má otevřené hledí.

 ______________________________________________________________ 

Informace převzaty z archivu oficielních stránek města www.mnichovice.info

Užitečné odkazy:
http://www.mnichovice.info/ - oficiální stránky
http://www.laduv-kraj.cz/
http://sluzby.mnichovice.info/ 
Veřejné služby
http://masaze.porsnet.cz/ - kvalitní masáže
www.veterinamnichovice.cz

Odkazy spolků:
http://www.hasicimnichovice.cz/
SDH Mnichovice
http://hokej.mnichovice.cz/
http://www.fotbalmnichovice-mladez.cz/
http://www.tjmnichovice.cz/aktualne.php
http://mtb.cenytisku.cz/ MTB posázavím

http://hovory-z-duse.webnode.cz/

Odkazy škol:
www.zsmnichovice.cz/ ZŠ
http://skolka.mnichovice.info/

Odkazy podnikatelů:
www.santak.cz/
www.citroen-babis.cz/

www.vares.cz/
www.mountfield.cz
w
ww.cukrarnavpodslali.cz
w
ww.posnet.cz - komplexní služby IT

Odkazy restaurací a ubytování:
www.sibenicnivrch.cz/
www.mnichovickakrcma.cz/
www.billiardcoffee.cz
www.ogm.cz/ - hostinec u nádraží

Hudební skupiny:
http://duha-country.eu/ - mnichovická country skupina
www.vazne-nevazne.cz - mnichovická skupina

Odkazy na poskytovatele internetu:
www.creditnet.cz/ - předplacený internet
http://obsm.cz/ Komunitní síť Mnichovicko

Zajímavé odkazy z okolí:
www.pivovarkostelec.cz/ - originální česká piva a vynikající kuchyně!